Objavljeno: 25.04.2022 u 19:13

Opće odredbe i Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu

 

BUTEO  d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Jankovačka 9

10000 Zagreb 

 

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / Tt-10/14645-2
Račun u Raiffeisen bank d.d.

IBAN HR6124840081103285787
Zagrebačka banka d.d.
IBAN HR3623600001102284830
Iznos temeljnoga kapitala društva: 780.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Članovi uprave društva: Renato Borković

Matični broj: 080538963
OIB: 35157015033
EUID: HRSR.080538963


Adresa elektroničke pošte:
info@buteo.hr


Info telefon:
01/4650-326
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 8:30 do 16:00 sata
 
I.         Opće odredbe

 

Tvrtka BUTEO d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni buteo.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. 

Opći uvjeti poslovanja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice www.buteo.hr.

 

Korištenjem internetske stranice Korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje internetske stranice u skladu s njima. Pravo Korištenja internetske stranice osobno je pravo Korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  Korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

 

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida/zastoja usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke BUTEO d.o.o. te prihvaća da tvrtka BUTEO d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu.

 

Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan, otežan, usporen ili isključen.

 

Tvrtka BUTEO d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka BUTEO d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.


Korištenjem Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja.

 

Izjava za Korisnike:

 

„Ukoliko se s ovdje navedenim Općim uvjetima poslovanja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove internetske stranice.“


Tvrtka BUTEO d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja.

 

Tvrtka BUTEO d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internetske stranice.

 

Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

 

Krajnji korisnik podrazumijeva i fizičku i pravnu osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Radi boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da se prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“. 

 

Cjelokupni asortiman koji se nalaze na www.buteo.hr Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke BUTEO d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

 

Kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pisanog odobrenja tvrtke BUTEO d.o.o. je zabranjeno.

 

Povrede odredbi Općih uvjeta poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

 

Tvrtka BUTEO d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. BUTEO d.o.o. neće biti odgovorno za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

 

 Također, Korisnik potvrđuje da su sve recenzije, ocjene, diskusije, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici www.buteo.hr i na stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke BUTEO  d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja. Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku BUTEO d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane korisnika.

 

BUTEO d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Korisnikom u bilo kojem trenutku te zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje  BUTEO d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja od strane korisnika.

 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pisano, poštom ili e-mailom, a BUTEO d.o.o. će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.
 1. Opći uvjeti poslovanjaU daljnjem tekstu Općih uvjeta poslovanja, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, bit će korišten termin Korisnik kada je između Korisnika i BUTEO sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina BUTEO d.o.o. bit će korišten termin BUTEO, dok se termin BUTEO koristi kao ime internet trgovine, web stranice i sl.

 

 

UVJETI KORIŠTENJA USLUGA INTERNETSKE STRANICE WWW.BUTEO.HR 

Korisnik je osoba koja koristi internet stranicu www.buteo.hr isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.buteo.hr.

 

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem internet stranice www.buteo.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem internet stranice www.buteo.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

 

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

 

Sadržaj web stranice www.buteo.hr dostupan je na hrvatskom jeziku.

 

Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik. Na sklopljene ugovore o kupoprodaji primjenjuje se hrvatsko pravo.


Korisnik se upoznaje s glavnim obilježjima proizvoda na internet stranici www.buteo.hr.

 

BUTEO zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave. Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om.

 

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Kupovina se obavlja na internet stranicama BUTEO, www.buteo.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca Korisnik je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu Korisnika da je razumio Opće uvjete poslovanja te da ih prihvaća. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. BUTEO ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Korisnik će elektronskom poštom biti obaviješten o primitku narudžbe.

U slučaju da BUTEO nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s Korisnikom će telefonom ili elektroničkom porukom u kontakt stupiti djelatnik tvrtke u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda istog cjenovnog ranga ili će ga obavijestiti o nemogućnosti isporuke zamjenskog, odnosno naručenog proizvoda.

Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje Korisnik bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka, s bilo kojeg mjesta u svijetu.

 

PRETRAŽIVANJE

Pretraživanje je moguće na način da kliknete na određeni proizvod koji Vas zanima i pročitate dostupan opis proizvoda kako bi mogli samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod Vašim potrebama.

Proizvode birate iz kataloga proizvoda na webshopu www.buteo.hr, koji je uređen prema kategorijama proizvoda. U ponuđenim kategorijama proizvoda vršite odabir. Nakon odabira preferiranog rezultata pretraživanja, upoznajete sa sadržajem stranice pojedinog proizvoda na kojoj su jasno istaknuti svi potrebni detalji koji uključuju, ali se ne ograničavaju na:

 • naziv, opis, cijenu s uključenim PDV-om, cijenu dostave i slično. Ukoliko se odlučite za kupovinu određenog proizvoda ili usluge nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je BUTEO navela sve detalje o istom, odabirete opciju „Dodaj u košaricu“.

Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda i usluga, odabirete opciju „Košarica “ u gornjem desnom kutu stranice www.buteo.hr. U tom trenutku prikazuje Vam se cjelokupan sadržaj košarice. Tamo možete pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode ili usluge te regulirati njihovu količinu. U trenutku kada ste zadovoljni konačnim sadržajem svoje Košarice za kupovinu, odabirete opciju „Dostava “ kako bi nastavili proces kupovine.

U ovom koraku unosite podatke za dostavu. Polja označena zvjezdicom su obavezna. Nakon unošenja svih potrebnih podataka, odabirete opciju „Odabir plaćanja“.

PLAĆANJE

Opis u „Načini plaćanja“.

ZAVRŠNA FAZA

Ova faza u procesu internet kupovine predstavlja mjesto na kojemu možete pregledati sve unesene detalje o opcijama plaćanja, email adresi dostave, sadržaju košarice, ukupnoj vrijednosti i slično, prije nego iste konačno odobrite. Ukoliko neki od podataka eventualno nije točno unesen, korištenjem opcije „BACK“ možete se vratiti na korak gdje ste iste unijeli i izmijeniti ih.

Nakon što se detaljnom provjerom uvjerite da su svi uneseni podaci točni odabirete opciju „Naruči“. Klikom na ikonu „Naruči“ završili ste proces odabira proizvoda. Nakon što izvršite narudžbu, prodavatelj će na Vašu adresu e-pošte poslati potvrdu narudžbe kojom potvrđuje da je Vaša narudžba zaprimljena i u procesu obrade (također Ponudu ili predračun ovisno o načinu plaćanja).

Obveza BUTEO d.o.o. na isporuku proizvoda nastaje kada isti izda potvrdu narudžbe ili u trenutku plaćanja u slučaju virmanske uplate.

To je ujedno trenutak sklapanja ugovora između Kupca i     BUTEO d.o.o. kojem je sastavni dio tekst ovih Općih uvjeta.

Vezano za bilo koji upit kontaktirajte korisničku podršku BUTEO d.o.o. putem telefona na broj: 01/4650-326 od ponedjeljka do petka od 9:00 do 16:00 ili putem e-pošte na adresu: info@buteo.hr.

Ukoliko niste primili naručene proizvode koje ste platili u ugovorenom roku dostave molimo da  obavijestite BUTEO d.o.o. o istom na adresu e-pošte info@buteo.hr.

 

CIJENA PROIZVODA, NAČIN PLAĆANJA I OTPREMA PROIZVODA

Odabir načina plaćanja

Naručene proizvode i dostavu možete platiti prema modelu kojeg sami izaberete tijekom ispunjavanja narudžbe.

Plaćanje proizvoda je moguće izvršiti :

Virmansko plaćanje

Na Vašu e-mail adresu dobit ćete Ponudu sa predračunom sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva/putem banke/pošte/Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, Buteo vrši isporuku proizvoda.

Pouzećem

Opcija plaćanja pouzećem: iznos narudžbe podmirujete prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na naznačenoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Izdavanje R1 računa

Moguće je izdavanje R1 računa za sve oblike plaćanja. Podatke za izradu R1 računa ispunjavate prilikom odabira načina plaćanja i potrebno je ispuniti polja 'Poduzeće' i 'OIB'. Zbog zakonskih propisa BUTEO d.o.o. nije u mogućnosti naknadno izdavati R1 račune, stoga Vas molimo da obavezno obratite pažnju jeste li unijeli sve tražene podatke.

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje PDV te je izražen u hrvatskim kunama. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj kuna, te Korisnik plaća trošak konverzije valuta.

DOSTAVA

Dostava se vrši GLS-om

Primitak pošiljke

Pošiljka je zaprimljena u trenutku preuzimanja pošiljke od strane Kupca.

 

OPĆE INFORMACIJE

 Korisnici stranice www.buteo.hr su dužni prije narudžbe proizvoda klikom na ikonu „Naruči“ pročitati Opće uvjete poslovanja.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, možete se obratiti na adresu e-pošte info@buteo.hr ili putem telefona na broj: 01/4650-326 od ponedjeljka do petka od 9:00 do 16:00.

Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu na način da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja nije dozvoljeno bez suglasnosti BUTEO d.o.o.

BUTEO d.o.o. omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava.

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. BUTEO d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.buteo.hr.

BUTEO d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici www.buteo.hr. Obvezujući su Opći uvjeti poslovanja dostavljeni e-poštom u PDF obliku.

BUTEO d.o.o.  zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa.

Dužnost je i obaveza Korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. BUTEO d.o.o.   ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osigurao poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa.

 

MATERIJALNI NEDOSTACI

BUTEO d.o.o.  odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Nedostatak postoji:

1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.

(2) Osim nedostataka iz stavka 1. ovoga članka nedostatak postoji i:

1) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

2) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,

3) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,

4) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

5) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

6) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

 

Korisnik je obvezan obavijestiti BUTEO d.o.o.   o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Korisnika. Kad se nakon primitka stvari od strane Korisnika pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Korisnik je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti BUTEO d.o.o.  u roku od dva tjednaa računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

BUTEO je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Korisnik ima pravo na sniženje cijene ili na raskid Ugovora tek ako BUTEO nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu sa zakonskim odredbama koje reguliraju popravak i zamjenu, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju BUTEO da ga ukloni odnosno ako je BUTEO izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Korisnika te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid Ugovora. Korisnik ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok BUTEO ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na BUTEU.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje drugog Proizvoda bez nedostatka snosi BUTEO.

Proizvodi se skladište i dostavljaju sukladno deklariranim uvjetima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se Proizvod ispravno skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji.

Popravak ili zamjena Proizvoda s nedostatkom provodi se bez dodatnog troška za Korniska, u razumnom roku od trenutka kada je Korisnik obavijestio BUTEO o nedostatku (dolaskom u poslovne prostorije, putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte) te bez znatnih neugodnosti za Korisnika uzimajući u obzir prirodu Proizvoda i svrhu za koju je Korisniku taj Proizvod bio potreban.

Prilikom popravka ili zamjene Korisnik je obvezan staviti Proizvod na raspolaganje BUTEU, a BUTEO ga je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

U slučaju zamjene Proizvoda Korisnik nije dužan platiti za uobičajenu upotrebu zamijenjenih Proizvoda tijekom razdoblja prije njihove zamjene.

Nemate pravo na raskid Ugovora i povrat Proizvoda ako je Proizvodu istekao rok trajanja, a isporučili smo Vam ga s važećim rokom trajanja, ako je otvoren Proizvod valjanog roka trajanja,  i koji je ispravan i zdravstveno sukladan, i ako je nedostatak na Proizvodu neznatan.

Korisnik nema pravo na raskid Ugovora zbog nedostatka na Proizvodu ako mu je nemoguće vratiti Proizvod ili ga vratiti u stanju u kojem ju je primio, osim ako je Proizvod potpuno ili djelomično propao ili oštećen zbog nedostatka koji opravdava raskid Ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Korisnik koji je zbog nemogućnosti da vrati Proizvod ili da ga vrati u stanju u kojem ga je primio izgubio pravo da raskine Ugovor, zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka, poput zahtijevati predaju drugog Proizvoda bez nedostatka.

BUTEO d.o.o.  ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dve godine od predaje stvari. Prava Korisnika koji je pravodobno obavijestio BUTEO d.o.o.  o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dve godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti BUTEO d.o.o.  , osim ako je prodavateljevom prijevarom Korisnik bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka BUTEO d.o.o. može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru Korisnika:

1) zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka,

2) zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,

3) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

Korisnik može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao BUTEO d.o.o.  naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Korisnik može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je BUTEO d.o.o.  nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da BUTEO d.o.o.  neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Korisnik zbog zakašnjenja BUTEO d.o.o.  ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako BUTEO u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Korisnik može održati ako bez odgađanja izjavi BUTEO d.o.o.  da ugovor održava na snazi.

Kada je Korisnik pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Korisnik može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane Korisnika, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko Korisnik jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane Korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je Korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane Korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko Korisnik ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo Korisnika na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je BUTEO d.o.o.   dostavio Korisniku obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je Korisnik primio tu obavijest.

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano BUTEO d.o.o.   obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu sjedišta ili elektroničkom poštom na adresu:  info@buteo.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a Korisnik može, po vlastitom izboru, koristiti obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u Prilogu I ovih Općih uvjeta poslovanja.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora Korisnik može i elektronički ispuniti klikom na ovaj LINK.

BUTEO d.o.o.  mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Korisnik prilikom plaćanja, osim ako Korisnik izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Korisnik ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:

 1. u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge pripremnice obroka (catering) ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora sukladno članku 67. ili članku 76. ovoga Zakona
 14. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti.

*Kada je Korisnik pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“.

*Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik može poslati putem elektroničke pošte na info@buteo.hr ili poštom na adresu sjedišta.

Kako bi potrošaču BUTEO d.o.o.  odgovorila na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se Korisnici da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

Odgovor na prigovor Korisnika BUTEO d.o.o.  zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. 

Ukoliko je Korisnik pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Općim uvjetima poslovanja i Zakonom o zaštiti potrošača.

U slučaju eventualnog spora BUTEO d.o.o.  i Korisnik će spor pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Kada proizvode na web stranici www.buteo.hr naručujete kao pravna osoba ne smatrate se potrošačem, te se na Vas ne odnose odjeljci ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Materijalni nedostatak“, „Pravo na jednostrani raskid ugovora“ i „Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača“. Na Vas se u tom slučaju primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl. 46. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača BUTEO d.o.o. smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

 

Ukoliko proizvod trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 01/4650-326 ili putem e-maila: info@buteo.hr.

 

 1. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

2.1. Pravo na izmjene Općih uvjeta

BUTEO d.o.o.  zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internet stranice, te posebno usluge internet trgovine provjeriti važeće Opće uvjete poslovanja.

2.2. Važenje Općih uvjeta poslovanja

Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti poslovanja na snazi u trenutku narudžbe proizvoda i koji su dostavljeni elektroničkom poštom zajedno uz potvrdu narudžbe.

2.3. Rješavanje sporova

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

2.4. Kopiranje

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

 

2.5. Internet stranice trećih osoba

Stranica BUTEO d.o.o.   www.buteo.hr može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do Internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu BUTEO d.o.o., BUTEO d.o.o.  nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. BUTEO d.o.o.  se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Ovi Opći uvjeti poslovanja se u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te BUTEO d.o.o.  za takvo postupanje Korisnika ne snosi nikakvu odgovornost.

 

BUTEO d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

Postani Buteo distributer

Otvarate tvrtku za pružanje DDD usluga, poljoprivrednu ljekarnu ili veterinarsku ambulantu? Zainteresirani ste za naše proizvode? Obratite nam se s povjerenjem u ostvarenje uspješne poslovne suradnje!

Postani distributer

O nama

Buteo d.o.o. je tvrtka registrirana za obavljanje djelatnosti prometa na veliko opasnih kemikalija. Zahvaljujući stručnim znanjima i dugogodišnjem iskustvu djelatnika na sličnim ili istim poslovima tvrtka u najkraćem mogućem roku ispunjava zahtjeve kupaca i dobavljača.

Pročitaj više