Problem sa žoharima
DELTACAPS 50 CS 25ml

DELTACAPS 50 CS 25ml

INKAPSULIRANA SUSPENZIJA PROTIV MUHA I OSTALIH GMIŽUĆIH I LETEĆIH KUKACA Sadrži: Deltametrin 4,977 % (49,7ml/L)

3,90 EUR / kom
Cijena bez PDV-a: 3,71 EUR

CILJNI ORGANIZMI

Odrasli: Musca domestica (kucna muha) i Stomoxys calcitrans (stajska muha), te ostali gmižući i leteći kukci

DOZA PRIMJENE
0,5% - 0,5 ml proizvoda razrijediti u 100 ml vode, što znači da je pakiranje od 25ml za 5 litara vode.

Lokalizirana primjena prskanjem radne otopine (najviše za tretiranje 2m2) u kolicini od 50 ml po 1m2 kako bi
se postiglo 12,75 mg deltametrina po 1m2.
Učinkovitost je uočena 7 dana nakon primjene.
Učinkovito do 8 tjedana.
U slučaju ponovne infestacije ponoviti postupak nakon 8 tjedana.
Učestalost primjene: Maksimalno 1-2 primjene godišnje.


PODRUČJE PRIMJENE
U zatvorenom prostoru.
Koristiti u kucanstvu, npr. u kucama i stanovima.


UPUTE ZA UPORABU
Utvrditi mjesta koja insekti obicno nastanjuju i lokalizirano poprskati proizvod (npr. na okvire prozora, zidove
ili stropove). Primjena radne otopine prskanjem (ne sitnim raspršivanjem) prikladnom niskotlacnom rucnom
prskalicom. Na raspršivac mora biti pricvršcena posebna naprava za prskanje, npr. cijev za prskanje, koja
omogucuje lokalizirano nanošenje proizvoda. Pipeta za doziranje mora biti u mogucnosti izmjeriti 0,5 mL
proizvoda. Ne koristiti na površini vecoj od 2 m². U slucaju trajne infestacije, kontaktirati profesionalne
strucnjake.
Prije upotrebe protresiti ambalažu kako bi se sadržaj dobro promiješao. Precizno odrediti potrebnu kolicinu
radne otopine (kolicina od 50 mL radne otopine na 1 m² površine). Pripremiti 0,5% radnu otopinu (npr. 5 mL
proizvoda razrijediti s vodom za dobivanje 1 litre radne otopine). Prostorija tretirana proizvodom smije se
ponovno koristiti tek nakon što je tretirana površina potpuno suha i prostor dobro prozracen. Potrebno udaljiti
ljude i životinje iz prostora za vrijeme trajanja postupka. Ukloniti (ili pravilno osigurati) biljke, hranu, igracke,
posue i druge predmete koji se koriste. Prije nanošenja proizvoda zatvoriti vrata u prostoriji u kojoj se
proizvod nanosi.
Koristiti samo u skladu s uputama na etiketi.
Nacela strategije za upravljanje razvojem otpornosti:
• Kada je moguce, primjenu biocidnog proizvoda potrebno je kombinirati s ne-kemijskim mjerama
• Suzbijanje je potrebno izvoditi u najosjetljivijim fazama životnog ciklusa štetnika
• Ukoliko se zahtijeva produljeno razdoblje kontrole, potrebno je primijeniti biocidni proizvod s aktivnim
tvarima drugacijeg nacina djelovanja.
• Potrebno je pratiti razinu ucinkovitosti, a u slucajevima smanjene ucinkovitosti treba istražiti postoje li dokazi
otpornosti, imajuci na umu da sanitarni uvjeti i blizina zaklonjenih mjesta koja nisu tretirana mogu doprinijeti
riziku od ponovne pojave štetnika.
• Ako je primjena neucinkovita korisnici o tome trebaju obavijestiti nositelja odobrenja ili distributera.
• U slucajevima u kojima kolicina proizvoda navedena na naljepnici, ako se pravilno primjenjuje, ne pruža
ocekivanu razinu ucinkovitosti i vidljiva je otpornost, treba prekinuti uporabu bilo kojeg proizvoda koji sadrži
aktivne tvari iz iste ili srodne kemijske skupine.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Oznake upozorenja (CLP) :

H226 - Zapaljiva tekućina i para.
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.


Oznake obavijesti (CLP) :

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora
paljenja. Ne pušiti.
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 - Nositi zaštitu za oči, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice.

P391 - Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s
lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.
P103 - Pažljivo pročitajte i slijedite upute.
P102 - Čuvati izvan dohvata djece

Piktogrami opasnosti (CLP) :

 
Oznaka opasnosti (CLP) : Upozorenje

Postani Buteo distributer

Otvarate tvrtku za pružanje DDD usluga, poljoprivrednu ljekarnu ili veterinarsku ambulantu? Zainteresirani ste za naše proizvode? Obratite nam se s povjerenjem u ostvarenje uspješne poslovne suradnje!

Postani distributer

O nama

Buteo d.o.o. je tvrtka registrirana za obavljanje djelatnosti prometa na veliko opasnih kemikalija. Zahvaljujući stručnim znanjima i dugogodišnjem iskustvu djelatnika na sličnim ili istim poslovima tvrtka u najkraćem mogućem roku ispunjava zahtjeve kupaca i dobavljača.

Pročitaj više