Problem sa žoharima
Imidasect gel za suzbijanje žohara 10g

Imidasect gel za suzbijanje žohara 10g

Insekticidni gel mamac za suzbijanje žohara na bazi 2,15% Imidakloprida; 10g

9,10 EUR / kom
Cijena bez PDV-a: 8,67 EUR

Za profesionalnu i neprofesionalnu uporabu


Formulacija: gel


Aktivna tvar: imidakloprid

Koncentracija: 2.15% w/w

Ciljani insekti: smeđi žohar (Blattella germanica) i crni žohar (Blatta orientalis)

Nacin djelovanja:


Aktivna tvar imidakloprid djeluje vezanjem na živcani sustav insekta uzrokujuci poremecaj u prijenosu živcanih impulsa što je smrtonosno za ciljane insekte. Žohari privuceni hranjivim sastojcima u mamcu, šire gel i kontaminiraju druge jedinke uzrokujuci trovanje kontaktno i gutanjem.
Pri normalnim uvjetima, kapljice gela ostaju aktivne i ukusne najmanje 2 mjeseca.

Uputa za uporabu:


IMIDASECT je pogodan za primjenu u sljedecim prostorima: kuce, apartmani, javne zgrade, centri, kina, crkve, poslovni prostori, hoteli,restorani, škole, vrtici, bolnice, domovi za starije i nemocne osobe,centri za pomoc i njegu, javna kupališta, prijevozna sredstva (brodovi,vlakovi, zrakoplovi), skladišta i industrijski objekti.Prije primjene, ukloniti sve prirodne izvore hrane za žohare (otpad,ostatke hrane...) iz zaraženog podrucja kako bi se potaknuo unos gela.


Primijeniti gel na zaražena podrucja, ali također između izvora hrane kao i na toplim (< 50°C) i vlažnim, zaklonjenim podrucjima (uglovi,pukotine, procjepi, zracni kanali, iza rubnih letvica, uređaja, uz cijevi,u blizini vodenih instalacija...).


Tijekom pregleda provjeriti tretirano podrucje i ako je potrebno,zamijeniti gel jer isti može biti prekriven izlucevinama i fekalijama žohara kako bi privukli iste vrste.Isušeni gel zamijeniti kako bi se zadržao okus proizvoda.Obavijestiti nositelja odobrenja ako je primjena neucinkovita.Kapljice mamaka ne izlagati suncevom svjetlu ili izvoru topline (npr.radijator).


Doza primjene:


1 kap gela promjera oko 5 mm je 0.1 g.
Tretiranje se može ponoviti svaka 2 mjeseca ili kada je proizvod potrošen (maksimalno 6 primjena tijekom godine).

Mjere za smanjenje rizika:
Izbjegavati bilo koji nepotrebni kontakt s pripravkom. Zloupotreba može biti štetna za zdravlje.Ne kontaminirati hranu, hranu za životinje, pribor za jelo i površine koje dolaze u kontakt s hranom.Cuvati izvan dohvata djece.Mamci moraju biti sigurno pohranjeni kako bi se smanjila opasnost konzumiranja od drugih životinja i djece.Izbjegavati ispuštanje u okoliš.


Skladištenje:


Cuvati odvojeno od hrane, pica i stocne hrane.Cuvati izvan dohvata djece.

Rok trajanja: 24 mjeseca.


Prva pomoc:
Nakon dodira s kožom, kožu oprati s puno vode.Ako se pojavi nadražaj kože ili osip, zatražiti savjet / pomoc lijecnika.

Važno:
Koristite insekticide oprezno. Prije uporabe procitati priložene upute.Pridržavati se uputa za uporabu, doza, uvjeta i mjera opreza na pakiranju koje su utvrđene na temelju svojstava proizvoda i primjene za koje se preporucuje.Tretiranje provesti u skladu s dobrom praksom, uzimajuci u obzir uz vlastitu odgovornost sve specičcne faktore koji mogu biti ukljuceni i koji su izvan naše kontrole (korišteni materijali, uvjeti primjene,asortiman proizvoda, itd.). Proizvođač garantira za kvalitetu proizvoda dok se prodaje u originalno zatvorenom pakiranju.


Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.Oznaka opasnosti: Upozorenje


Oznake upozorenja:
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim ucincima.

Oznake obavijesti:
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

Piktogram: 

Rok trajanja: 2 godine od datuma proizvodnjciljani insekti Niska stopa zaraze (ako je uoceno samo nekoliko ili pojedinacnih žohara) Visoka stopa zaraze (ako se sumnja ili je uocen veliki broj žohara)
Smeđi žohar (nimfe i odrasli) 0.1 g/m2 (1 kap/m2)  0.2 g/m2 (2 kapi/m2)
Crni žohar (nimfe i odrasli) 0.2 g/m2 (2 kapi/m2) 0.3 g/m2 (3 kapi/m2)


Postani Buteo distributer

Otvarate tvrtku za pružanje DDD usluga, poljoprivrednu ljekarnu ili veterinarsku ambulantu? Zainteresirani ste za naše proizvode? Obratite nam se s povjerenjem u ostvarenje uspješne poslovne suradnje!

Postani distributer

O nama

Buteo d.o.o. je tvrtka registrirana za obavljanje djelatnosti prometa na veliko opasnih kemikalija. Zahvaljujući stručnim znanjima i dugogodišnjem iskustvu djelatnika na sličnim ili istim poslovima tvrtka u najkraćem mogućem roku ispunjava zahtjeve kupaca i dobavljača.

Pročitaj više