Problem sa žoharima
New spraymaster one shot 150 ml

New spraymaster one shot 150 ml

Insekticid i akaricid širokog spektra djelovanja

5,90 EUR / kom
Cijena bez PDV-a: 5,62 EUR
  • NEW SPRAYMASTER ONE SHOT je insekticid i akaricid s odličnim sinergijskim djelovanjem permetrina i piperonil butoksida koji imaju široki spektar djelovanja te trenutni (rušilački) učinak na leteće i puzeće insekte (žohari, mravi, buhe, stjenice, komarci itd.).
  • NEW SPRAY MASTER ONE SHOT je također učinkovit kod suzbijanja grinja i moljaca. Ima trenutni (rušilački) učinak te se može upotrebljavati i u javnim ustanovama (hoteli, škole, kina, vinski podrumi, bolnice, javni prijevoz) te također u kućanstvu (kuhinje, podrumi, spavaće sobe, vrtovi itd.).

 

UPUTE ZA UPORABU:

  • Zatvoriti prozore i vrata, postaviti spremnik NEW SPRAY MASTER ONE SHOT-a u okomiti položaj, po mogućnosti u središte prostorije koja se tretira
  • Pritisnuti dok se dozator ne zaustavi
  • Napustiti prostoriju i zatvoriti vrata
  • Nakon 2 sata otvoriti prozore i vrata te dobro prozračiti prostoriju. Ponoviti aplikaciju ako je potrebno.

Spremnik od 150 ml je dostatan za dezinsekciju 45-75 m³. U slučaju većeg volumena prostora, povećati broj spremnika sukladno volumenu. Ponavljati tretman samo kada je to potrebno.

Ne usmjeravati i ispuštati sadržaj spremnika prema ljudima i drugim neciljanim vrstama.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Sadrži:

Piretrum ekstrakt 25%.....0,2%

Permetrin 92%.....0,22%

PBO.....0,8%

Oznaka opasnosti: Opasnost

Oznaka upozorenja:
H222 Vrlo lako zapaljivi aerosol
H229 Spremnik pod tlakom: može eksplodirati ako se zagrije.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.


Oznaka obavijesti:
P101 Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu.
P210 Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.
P251 Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.
P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P410+P412 Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.
P501 Odložiti sadržaj/spremniku/na u skladu s važećim propisima.

Dopunske Oznake Upozorenja:
EUH 208: Sadrži Permetrin. Može izazvati alergijsku reakciju.

Piktogrami opasnosti:   

Postani Buteo distributer

Otvarate tvrtku za pružanje DDD usluga, poljoprivrednu ljekarnu ili veterinarsku ambulantu? Zainteresirani ste za naše proizvode? Obratite nam se s povjerenjem u ostvarenje uspješne poslovne suradnje!

Postani distributer

O nama

Buteo d.o.o. je tvrtka registrirana za obavljanje djelatnosti prometa na veliko opasnih kemikalija. Zahvaljujući stručnim znanjima i dugogodišnjem iskustvu djelatnika na sličnim ili istim poslovima tvrtka u najkraćem mogućem roku ispunjava zahtjeve kupaca i dobavljača.

Pročitaj više