Veterina
Bovi pasta

Bovi pasta

Pasta za obezrožavanje janjadi, teladi i jarića; pakiranje 10ml

10,50 EUR / kom
Cijena bez PDV-a: 8,40 EUR

BOVI PASTA - Pasta za obezrožavanje janjadi, teladi i jarića

Primjena:

BOVI pasta za obezrožavanje se upotrebljava za obezrožavanje teladi, janjadi i jarića. Izdanak roščića može se opipati već 4-6. dan starosti teleta, poput malog čvorića. Kada je tele fiksirano, treba ošišati dlaku oko pupoljka roščića i okolne kože. Nanijeti tanki sloj Bovi paste za obezrožavanje (1ml po jednom roščiću) priloženim stikom ili drvenim štapićem, te dobro istrljati korijen roga (30-40 sekundi). Nakon aplikacije držati životinju vezanu i podalje od drugih životinja, te zaštićene od kiše slijedećih 6 sati. Ako pada kiša i životinje se nalaze vani, ne aplicirati pastu, budući bi ona mogla dospjeti u oči životinji. Nije potreban nikakav drugi tretman, proces obezrožavanja je završen.
Tuba je dovoljna za 4 – 6 teladi.


Napomena: jarići se moraju obezrožavati već dan poslije jarenja, budući se jarići jare s već razvijenim roščićima. Ukoliko se kasni, valjalo bi prethodno pupoljke rogova odrezati, što može uzrokovati nekrotične promjene i upalne procese.


BOVI pasta ima produženi efekt i odlično prijanja na kožu. Nekrotizirani dio kože sa ostacima paste otpadne za 10 dana. Novoizrasla koža je čvrsta i ne može se inficirati nakon otpadanja stare i ostataka paste. Ako je pasta primjenjena pravilno, po uputama, obezrožavanje je uspješno.

Sastav: Kalijev hidroksid, kolofonij; nije biocid

Piktogrami:

 

            

Oznaka opasnosti:

Opasnost

Oznake upozorenja:

H302 Štetno ako se proguta.

H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Oznake obavijesti:

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P301+P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…

P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode.

P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P405 Skladištiti pod ključem.

P501 Odložiti sadržaj/spremnik.


Pakiranje: Injektor 10ml

Postani Buteo distributer

Otvarate tvrtku za pružanje DDD usluga, poljoprivrednu ljekarnu ili veterinarsku ambulantu? Zainteresirani ste za naše proizvode? Obratite nam se s povjerenjem u ostvarenje uspješne poslovne suradnje!

Postani distributer

O nama

Buteo d.o.o. je tvrtka registrirana za obavljanje djelatnosti prometa na veliko opasnih kemikalija. Zahvaljujući stručnim znanjima i dugogodišnjem iskustvu djelatnika na sličnim ili istim poslovima tvrtka u najkraćem mogućem roku ispunjava zahtjeve kupaca i dobavljača.

Pročitaj više