Insekticidi spremni za uporabu - insekticidne pjene, aerosoli i gelovi
Imidasect gel za suzbijanje mrava 10g

Imidasect gel za suzbijanje mrava 10g

Imidasect gel za suzbijanje mrava na bazi 0,01% Imidakloprida, 10g

AKTIVNA TVAR: Imidakloprid 0,10%


PAKIRANJE / UPOTREBA: 10gr siringa- ZA PROFESIONALNU I NEPROFESIONALNU UPORABU

FORMULCIJA: gel


PROIZVOĐAČ: Sharda Europe B.V.B.A., Belgija

UPUTE ZA UPORABU:

IMIDASECT GEL PROTIV MRAVA je insekticid spreman za uporabu. Uspješan je u
suzbijanju faraonskog i argentinskog mrava, svih razvojnih stadija (jaja, ličinke, nimfe, kukuljice,
imago, odrasli). Primjenjuje se pomoću aplikatora koji omogućava precizno doziranje sredstva u
kapljicama. Mravi privučeni hranjivim sastojcima u mamcu , šire gel i kontaminiraju druge jedinke
uzrokujući trovanje kontaktno i gutanjem.

Proizvod primjeniti kada se uoči prisutnost mrava, u
zatvorenim prostorima i na otvorenom kao barijera oko zgrada ( ne primjenjivati na golo tlo).
Primjeniti u obliku kapljica u legla i /ili na staze kojima se mravi kreću. IMIDASECT GEL ZA
MRAVE primjenjuje se u domaćinstvu (uključujući kuhinje), prostorijama u kojima se rukuje sa
hranom (javne kuhinje, klaonice…), skladišta, silosi (osim gdje su uskladištene žitarice), restorani,
bolnice, hoteli, javna kupališta, zgrade javne uprave, crkve, dvorane, centri, kina itd. Prije primjene
gela, poželjno je ukloniti sve prirodne izvore hrane za mrave (otpad, ostatke hrane) iz
kontaminiranog područja, kako bi se potaknuo unos gela.

DOZIRANJE


Zatvoreni prostori:- Faraonski mravi: 1 – 2 kapi gela po m2
- Crni mravi: 1 kap gela po metru dužnom. Promjer nanesene kapi gela trebao bi biti oko 1 cm (prosječno 0,2 g)
Na otvorenom:- Crni mravi i ostali: 1 kap gela nanijeti direktno u otvor  tunela ili na prolaze.
Promjer nanesene kapi gela trebao bi biti oko 1cm (prosječno 0,2 g)

Proizvod se može primijeniti neprekidno tijekom 2-3 mjeseca bez zamjene otvorenih mamaca ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Piktogrami:

           

Oznaka opasnosti:

-

Oznake upozorenja:

H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti:

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P391 Sakupiti rasuto.

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

Postani Buteo distributer

Otvarate tvrtku za pružanje DDD usluga, poljoprivrednu ljekarnu ili veterinarsku ambulantu? Zainteresirani ste za naše proizvode? Obratite nam se s povjerenjem u ostvarenje uspješne poslovne suradnje!

Postani distributer

O nama

Buteo d.o.o. je tvrtka registrirana za obavljanje djelatnosti prometa na veliko opasnih kemikalija. Zahvaljujući stručnim znanjima i dugogodišnjem iskustvu djelatnika na sličnim ili istim poslovima tvrtka u najkraćem mogućem roku ispunjava zahtjeve kupaca i dobavljača.

Pročitaj više