Insekticidi
Protect wasp killer 750ml

Protect wasp killer 750ml

Spray protiv osa i stršljenova na bazi Cifenotrin 0,3%, Tetrametrin 0,1%. S trenutnim učinkom

Spray protiv osa i stršljenova s trenutnim učinkom! Zahvaljujući dalekosežnoj sapnici idealan je za borbu protiv osinjih i stršljenovih gnijezda sa sigurne udaljenosti, do 3 metra.

Znate li u koje doba dana je najbolje tretirati osinja i stršljenova gnijezda?

Ili rano ujutro ili kasno navečer jer su tada i ose i stršljenovi još tromi i većina ih je u gnijezdu.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Piktogrami/znakovi opasnosti:

 

Oznaka opasnosti:

Opasnost

Oznake upozorenja:

H222 Vrlo lako zapaljivi aerosol.

H229 Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti:

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja

P251 Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.

P261 Izbjegavati udisanje aerosola.

P391 Sakupiti proliveno/rasuto.

P410+P412 Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u/na : Opasni otpad. U skladu sa svim primjenjivim propisima.

Postani Buteo distributer

Otvarate tvrtku za pružanje DDD usluga, poljoprivrednu ljekarnu ili veterinarsku ambulantu? Zainteresirani ste za naše proizvode? Obratite nam se s povjerenjem u ostvarenje uspješne poslovne suradnje!

Postani distributer

O nama

Buteo d.o.o. je tvrtka registrirana za obavljanje djelatnosti prometa na veliko opasnih kemikalija. Zahvaljujući stručnim znanjima i dugogodišnjem iskustvu djelatnika na sličnim ili istim poslovima tvrtka u najkraćem mogućem roku ispunjava zahtjeve kupaca i dobavljača.

Pročitaj više